110 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПАЗАРДЖИШКИЯ ХУДОЖНИК ГЕОРГИ ГЕРАСИМОВКОЛЕКЦИЯ - ГЕОРГИ ГЕРАСИМОВ


КЪЩА МУЗЕЙ - ГЕОРГИ ГЕРАСИМОВ

От 5 февруари до 5 март 2015 г. в ХГ „Станислав Доспевски”  ще бъде експонирана богата  изложба, отразяваща творческите постижения на Георги Герасимов. Във фоайето пред изложбената зала посетителите на галерията могат да видят документална изложба, проследяваща живота на пазарджишкия художник от най-ранната му детска възраст.

На 5 февруари 2015 г.  Художествена галерия „Станислав Доспевски” и жителите на град Пазарджик отбелязваме 110 години от рождението на пазарджишкия художник – почетен гражданин Георги Герасимов. Един от светилата в историята на българското графично изкуство. Творецът, чиято житейска истина е изкуството.

“Творецът минава през горчилото на най - големите страдания. За да узрееш за божествения мит на творчеството, трябва да си минал през много бури в живота и да познаваш всички състояния на човешката душа. Чрез лицеизраза на човека да познаеш, що става  в душата му и що гори в сърцето му.”

                                                                                        Георги Герасимов /15. ХІІ.1945 г./

Видният български художник Георги Герасимов е роден на 5 февруари 1905 г. в гр. Пазарджик. Завършва гимназия в родния си град, след което от 1926 до 1931г. изучава живопис при проф. Никола Маринов и графика при проф. Васил Захариев в Държавната художествена академия.

            Специализира графика в академията за приложно изкуство в Прага при проф. Шимон и Швабински. Дипломира се с отличен успех през 1938 г.     Работи като преподавател, чертожник и художник в София и Пазарджик. Първата си самостоятелна изложба, урежда в гр. Пазарджик през 1966 г. От 1930 г. участва във всички Общи художествени изложби в страната и представителни изложби на българското изобразително изкуство в чужбина. Два пъти е носител на Орден "Кирил и Методий".

Почетен гражданин на Пазарджик (1966 г.) за приноса му в националното ни изкуство и културното развитие на родния град. Починал на 15 април 1977 г. в гр. Пазарджик.

Останал без преки наследници той превръща в свои „заветници” Градски народен съвет - Пазарджик. Месеци преди да ни напусне, през 1977 г. той нотариално заверява волята си да дари цялото си движимо и недвижимо имущество на град Пазарджик. Неговото условие е да бъде изградена галерия, в която да се експонира богатото художествено творчество, което той десетки години педантично съхранява за поколенията и за паметта на родното ни изкуство.

„Аз ГЕОРГИ ГЕРАСИМОВ ПЕТКОВ, художник от град Пазарджик, а сега на лечение в гр. Пазарджик, тъй като нямам законни наследници, и за да не бъде разпиляна моето имущество и оригиналното ми художествено имущество – творчество, което съм създал и съхранил до сега и което смятам,че трябва да бъде запазено за бъдещите поколения – Завещавам всичко , което имам – недвижими имоти, движими вещи, художествени картини и спестовни влогове, както следва:

1.На ГРАДСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ В РОДНИЯ МИ ГРАД Пазарджик, завещавам къщата ми на ул. „Антон Иванов” №12 и апартамента ми на в гр. София на ул.” Султан тепе” № 3, заедно с цялата си покъщнина, която се намира в тях, а също и всички преси, инструменти и материали, с които съм работил като художник,  при условие, че Градския народен съвет град Пазарджикорганизира в къщата ми в гр. Пазарджик постоянна изложба и музей с моите художествени творби. На Градски народен съвет гр. Пазарджик  завещавам цялото си художествено творчество: маслени картини, скици, портрети – с изключение на тези отбелязани в  пунктовете 2, 3, и 4 на завещанието ми, при условие, че ще създадат от тях постоянна художествена галерия в домът ми в град Пазарджик.

Апартаментът ми в гр. София да бъде предоставен за квартира на талантливи ученици и студенти, които се учат в художествената гимназия или художествената академия в гр. София.

На Градския народен съвет гр. Пазарджик завещавам и библиотеката си и спестовните си влогове, като сумите бъдат употребени за разноски по организирането, обзавеждането и поддържането на галерията в домът ми.

..........................................................

4. Заветниците ми нямат право да отчуждават по какъвто и да е начин имотите , картините и вещите, които им завещавам като в имота /къщата/ трябва да се организира и устрои галерия на картините, а вещите да останат експонирани в галерията. Някои от собствените вещи и картини могат да бъдат предадени на Етнографския музей в гр. Пазарджик. ”

НАСЛЕДСТВОТО

„Завещавам всичко, което имам  ......... ”  градът ни наследява от Георги Герасимов е следното:
  1. 7 474 художествени творби, съхраняващи се при специален режим в ХГ „Станислав Доспевски”

  2. 122 ценни лични вещи с музейна и етнографска стойност

  3. 1 974 книги и списания, съхранявани при специални условия в РБ „Никола Фурнаджиев” Пазарджик

  4. Личен архив от 407 архивни единици, от които 270 на Георги Герасимов, 89 на арх. Герасимов /братът на художника/ и 48 на семейството, съхраняващи се в ТД „Държавен архив” Пазарджик.Георги Герасимов в своя ” Бележник на откровенията” споделя: “За мен земята на бащиния дом е свещена и ателието ми е храм на вдъхновението, а въздухът причастие и благослов за творчество, и любовта ми към родния град е неизменна.”

            Георги Герасимов дарява с Акт за нотариално завещание, Нот. Дело № 163 от 12. 02. 1977 г., на родния си град Пазарджик цялото си имущество.

Споменатата в завещанието къща на Георги Герасимов, построена през 1905 г., е обявена за паметник на културата с протокол № 23 от 05.04.1989 г. на Архитектурната комисия при Експертния съвет на Националния институт за паметниците на културата, а с решение № 8 от 28.04.1993 г. на Колегиума на Министерството на културата на къщата на Георги Герасимов се дава статут на Къща-музей “Георги Герасимов”, филиал на Художествена галерия “Станислав Доспевски” – Пазарджик.

През 2008 година желанието му е факт - къща–музей „Георги Герасимов” е отворена за посетители с обновена музейната експозиция, проследяваща творческия и житейски път на художника с негови  художествени произведения, документи и възстановеното му ателие.

Заветът е действителност и ние се гордеем с родолюбивата и творческа личност на нашия съгражданин! Поклон пред твореца предан на своя роден град и Родина - Георги Герасимов!

Публикувано на 04 Feb 2015 от Художествена галерия „Станислав Доспевски”
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews