Художествена галерия "Станислав Доспевски" Пазарджик представя кураторски проект на Ани Стойкова ИНВЕНТАРНА ЕДИНИЦАПроект на Ани Стойкова, който цели да привлече вниманието на младите хора в град Пазарджик към музейната институция. Творбите, които представя са на имена в съвременното изкуство, селектирани от фонда на галерия „Станислав Доспевски”. Пърформанс изпълнението е част от документирането, процес едновременен с живото представяне.
Липсата на интерес към изкуството и замирането на градското галерийно пространство са причините да бъде създаден този проект. Като институция-съхранител, градската галерия е натоварена с много очаквания, но с малък бюджет. Динамиката, с която се развива медийното пространство, обаче отчуждава младите хора от скованата и винаги еднаква, позната от години среда, в която се излагат работите на авторите. Затова с малко средства и много идеализъм, куратор, автор и уредници ще направят опит да я осъвременят и направят по-уютна и различна за възприемане на самата идея заложена в изложбата. Концепцията на куратора е да бъде представена документацията, с която се движи едно произведение на изкуството в „света на музея”. За работещите в институцията наименованието инвентарна единица е административно улеснение в ежедневната работа, което не го лишава от неговата ценност. Като представя творбата наравно с останалата документация( досие на автора, картон и т.н.), куратора провокира младата публика, да стане субекта, който ще остойности инвентарната единица. Без своята публика, творбата продължава да съществува. Институцията също, но нейната функция да образова и генерира история на изкуството има смисъл, когато има консуматор на нейния особен духовен и интелектуален продукт.
В изложбата от около 3000 дигитализирани инвентарни единици в основния фонд са подбрани само три работи: на Недко Солаков и Кирил Кузманов. От една страна, в проекта ролята на техните работи е символна, почти формална като инвентарна единица, но от друга, като произведения на изкуството изборът им не е случаен. Наличието на тези автори, които днес са едни от най-активно работещите на сцената на съвременното ни изкуство, е безспорно богатство за фонда. Макар личността и изкуството на Недко Солаков да предизвикват доста полемики в българските артистични среди, списъкът от международни участия в престижни форуми е респектиращ. Той завършва живопис в НХА, работи в областта на инсталацията, в която включва различни обекти, снимки, видео, картини, количества текст изписан върху стените на изложбеното пространство, всички свързани в някаква история, която разказва за собствения му живот.
Кирил Кузманов е млад и доста успешен активен автор, пътешественик, скулптор. Интересува се от взаимодействието между публиката и самата творба поставена в специфичен контекст. Работите му са минималистични, рядко разказвателни, действат като знаци със закодирана информация.
Е.U.E.R.P.I. е третият участник в този диалог между произведението на изкуството като инвентарна единица и живото изпълнение като процес на превръщането му във файлова документация. E.U.E.R.P.I. е експериментален психаделично-меланхоличен дарк-ембиънт чил-нойз проект на Мирян Колев ,изпълняващ композиционно-импровизационни пиеси в свободна форма и хорър-баладична стилистика. E.U.E.R.P.I. e създаден с идеята да се представи музиката като експресия или с други думи да се предаде емоция в максимално чист вид, без да се слага в рамки. Когато се изпълнява на живо пресъздава първичните, картини на въображението, под формата на звуци и визия, част от авторския пърформанс.
Публикувано на 05 Nov 2013 от Художествена галерия „Станислав Доспевски”
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews