Актуални новини

Художествена галерия „Станислав Доспевски“ Пазарджик и нейните филиали – къща музей „Станислав Доспевски“ и къща...
Стартира подготовката по организиране на Национална графична изложба на името на Георги Герасимов – 2021,...
ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „СТАНИСЛАВ ДОСПЕВСКИ“ ВИ КАНИ НА ИЗЛОЖБА „ВОТИВ“ – РУМЕН НЕЧЕВ ГРАФИКА – КЕРАМИКА...
Художествена галерия „Станислав Доспевски“ представя „ГРАФИКАТА СЕГА – ПЛОВДИВ 2020“. Изложба на Градска художествена галерия...
Художествена галерия „Станислав Доспевски“ Пазарджик Ви кани на първата самостоятелна изложба на Ива Данкова, на...
Художествена галерия „Станислав Доспевски“ представя изложба на Евгения Панчова. В експозицията са включени 59 живописни...

Екип

Директор
Леон Бабачев

Фондови отдел
Здравко Здравков - гл. уредник
Людмила Илиева - уредник
Мария Баракова - уредник
Екатерина Иванова - уредник
Иван Караджов - реставратор
Никола Стоименов - фондохранител

Културен отдел и връзки с обществеността
Петя Стойнова - уредник
Христинка Проданова - пазител

Къща-музей „Станислав Доспевски”
Наталия Точева - уредник

Къща-музей „Георги Герасимов”
Славчо Славчев - уредник

Хигиенисти
Илиана Зайкова

История

Художествена галерия „Станислав Доспевски” Пазарджик е самостоятелен музеен институт, чийто предмет на дейност е събирането, опазването и популяризирането на движими културни ценности на изобразителното изкуство.
Галерията е създадена през 1963 г. като отдел на Общия народен музей в Пазарджик. През 1966 г. се обединява с къща-музей „Станислав Доспевски” с решение № 50 / 02.08.1966 г. на ИК на ОНС – Пазарджик в Художествена галерия „Станислав Доспевски”. Основател и първи директор на галерията е художникът Цветан Радулов.

Художественият фонд е структуриран в следните раздели: „Живопис”, „Графика и рисунка”, „Скулптура”, „Икони”, както и авторските колекции „Стоян Василев” и „Георги Герасимов”. Към края на 2012 г. основният фонд наброява 2585 бр. инвентарни единици, а с авторските колекции около 10 000 творби.
Галерията има два филиала: къща- музей „Станислав Доспевски” и къща-музей „Георги Герасимов”. Къща-музей “Станислав Доспевски” е паметник на културата и един от 100-те национални туристически обекта в България. Тя е построена през 1864 г. по проект на художника Станислав Доспевски от брациговски майстори, и е характерна за периода на Възраждането. Къща-музей “Георги Герасимов” е построена през 1905 г., обявена е за индивидуален паметник на културата през 1985 г. Притежава статут на музеен обект – филиал на Художествена галерия “Станислав Доспевски” от 1993 г. Завещана е на град Пазарджик от нейния собственик – художника Георги Герасимов, заедно с цялото му художествено наследство от творби, покъщнина, лични вещи, между които с музейна и етнографска стойност, личен и фамилен архив, ценна библиотека от 1974 тома, пособия за рисуване и други.

Художествената галерия е била инициатор и домакин на национални изяви: ОХИ “Април 1876”, ОХИ “Портрет-живопис”, “Автопортрет-живопис”, “Поколения”, “Стил”, “Левски и времето”. Гостувала е на галерии в страната, уредила е изложби зад граница: Ставрпол (1974), Улан Батор (1986), Кипър (1987), Дамаск (1989), Алжир (1990).

Уредени са изложби на пазарджишки художници от национална величина: Георги Герасимов (1966), Георги Машев (1978,1988), Станислав Доспевски (1973,1984), Елисавета Консулова – Вазова (1982), Анна Крамер – Бехар (1989), Величко Минеков (1998,2008).

Галерията е културен център, който разполага с четири експозиционни зали, отворен за съвместни проекти с други галерии, творци и организации от страната и чужбина. Предпочитано пространство за интелектуални и образователни събития.

Художествена галерия “Станислав Доспевски”

гр. Пазарджик, пл. “Константин Величков” 15
тел. +359 34 445 721
www.artgallerydospevski.com
e-mail: citygallerypz@abv.bg
citygallerypz@gmail.com
Работно време - Художествена галерия “Станислав Доспевски”
понеделник - петък
9.00 ч. - 17.00 ч.

Работно време - филиали:
Къща-музей „Станислав Доспевски”
Къща-музей “Георги Герасимов”
понеделник - петък
от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.