ХГ „Станислав Доспевски“ и нейните филиали: къща музей „Станислав Доспевски“ и къща музей „Георги Герасимов“ няма да работят от 3 до 6 май вкл.