1 септември /петък/ 2023 г., 18,00 часа, пл. „Константин Величков” 15, гр. Пазарджик.