НАЦИОНАЛНА ГРАФИЧНА ИЗЛОЖБА НА ИМЕТО НА ГЕОРГИ ГЕРАСИМОВ – 2021

На 2 юли 2021 г., комисия назначена със Заповед № 1289 / 28.06.2021 г. на Тодор Попов – кмет на Община Пазарджик, във връзка със селектиране на творбите за участие и определяне на наградите в Национална графична изложба на името на Георги Герасимов – четвърто издание, в състав:

Румен Нечев – художник

Проф. д-р Галина Лардева – Минкова – изкуствовед

Цветан Казанджиев – художник

Емануела Ковач – художник

Зоран Мише – художник

Диляна Матакиева – завеждащ отдел „Култура“ в община Пазарджик

Леон Бабачев – художник, директор на ХГ „Станислав Доспевски“,

се събра и разгледа творбите, постъпили за участие в изложбата /165 броя творби от 70 автора/.

СПИСЪК ПО АЗБУЧЕН РЕД НА АВТОРИТЕ С ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ ТВОРБИ:

Анелия Николаева Мартинчева

Ангел Петров Рашев

Анна Илчева Цоловска

Богомил Мартинов Братоев

Бранко Богдан Николов

Буян Йорданов Филчев

Валентин Георгиев Леков

Васил Владимиров Ангелов

Васил Николов Колев

Веселин Борисов Дамянов – Вес

Виолета Йорданова Апостолова

Георги Димитров Ашиков – Ашо

Георги Митев Динев

Георги Симеонов Маринов

Георги Стоилов Георгиев

Даниела Володиева Стоянова

Дарина Пеева Пеева

Деница Веселинова Янева

Деница Иванчева Иванова – Александрова

Десислава Христова

Димитър Иванов Каратонев

Димитър Иванов Кулев

Димитър Стоянов Стоименов

Димитър Тодоров Христев

Елена Ангелова Савова

Елена Калоянова Капелова

Емил Росенов Иванов

Ива Пламенова Данкова

Иван Евлогиев Матеев

Иван Йорданов Бъчваров

Иван Райков Нинов

Ивайло Тодоров Иванов

Ивон Стефанова Кючукова

Йоанна Петрова Петрова

Константин Сребров Анастасов

Людмил Димитров Георгиев

Марина Мирчева Мавродиева

Марина Рускова Петрунова

Мария Николова Баракова

Мария Светославова Тодорина

Михаил Димитров Маламски

Николета Красимирова Иванова-Стоимирова

Николина Милчева Джановска

Нина Истатков

Онник Степан Каранфилян

Павел Антонов Лефтеров

Павел Целкоски

Петър Владимиров Чиновски 

Петър Стоянов Чучулигов

Пламен Анатолиев Легкоступ

Регина Ванчова Далкалъчева

Румяна Ангелова Карастамова

Светлозар Георгиев Чавдаров

Славчо Славчев – Сла – Сла

Снежина Колева Бисерова

Станислав Божанков

Стойко Георгиев Сакалиев

Стоян Христов Димитров

Тодор Генков Овчаров

Филип Людмилов Попов

Христина Светлозарова Недева – Младенович

Христо Иванов Керин

Христо Маринов Цацинов

Христо Николаев Георгиев

Цвета Пламенова Петрова

Цветан Георгиев Казанджиев

Цветан Николаев Стоилков

Янко Стефанов Ненов