Тази година Художествена галерия „Станислав Доспевски” чества 115 години от рождението на художника с изложба, посветена на личността и творчеството му. И макар Георги Герасимов в национален мащаб, наред с Веселин Захариев, Борис Ангелушев, Веселин Стайков, да се нарежда сред класиците на българската графика, в настоящата изложба са включени само творби от живописта и цветната рисунка, създадени в периода от 1923 до 1962 г. От представените 67 творби 49 не са показвани до сега. Заедно с тях в изложбата ще бъдат експонирани и 11 табла с мисли на твореца от неговите лични дневници, съхранявани в Държавен архив – Пазарджик. В изложбата може да бъде видян и портретът „Лили” награден през 1936 г. от Министерство на народната просвета. Изложбата ще бъде открита на 10 март 2020 г. от 18.00 часа в зала на Художествена галерия „Станислав Доспевски” Пазарджик.

         Тази година Художествена галерия „Станислав Доспевски” чества 115 години от рождението на художника с изложба, посветена на личността и творчеството му. И макар Георги Герасимов в национален мащаб, наред с Веселин Захариев, Борис Ангелушев, Веселин Стайков, да се нарежда сред класиците на българската графика, в настоящата изложба са включени само творби от живописта и цветната рисунка, създадени в периода от 1923 до 1962 г. От представените 67 творби 49 не са показвани до сега. Заедно с тях в изложбата ще бъдат експонирани и 11 табла с мисли на твореца от неговите лични дневници, съхранявани в Държавен архив – Пазарджик.

В изложбата може да бъде видян и портретът „Лили” награден през 1936 г. от Министерство на народната просвета.

Изложбата ще бъде открита на 10 март 2020 г. от 18.00 часа в зала на Художествена галерия „Станислав Доспевски” Пазарджик.