КОЛЕКЦИЯ „ПОРТРЕТ”

Колекция „Портрет” включва живописни, графични, скулптурни творби и рисунки, наброява около 500 художествени творби. Обхваща времевият диапазон от средата на ХІХ до началото на ХХІ век, като проследява развитието на жанра от възрожденския портрет до постиженията на съвременни автори.

Хронологически колекцията започва с портретите на възрожденския художник Станислав Доспевски /1823-1878/, чието име носи галерията.
Част от колекцията са произведения на автори, творили в първата половина на века: Георги Машев /1887-1946/, Елисавета Консулова-Вазова /1881-1965/, Димитър Гюдженов /1891-1979/, Константин Щъркелов /1889-1961/, Илия Петров /1903-1975/. Присъства и новата тенденция в портрета, която навлиза в началото на века - да се изобразяват интелектуалци, хора на изкуството - “Портрет на поета Димитър Бояджиев” от Димитър Гюдженов, “Портрет на Георги Герасимов” от Георги Машев, „Портрет на Павлето” от Илия Петров.

Най-застъпеният период в колекцията са 80-те години на ХХ век, повечето от творбите са придобити по време на двете Общи художествени изложби „Портрет”, проведени в Художествена галерия “Станислав Доспевски” Пазарджик през 1984 г. и през 1988 г. Това са години на промени в художествения живот на България, появяват се нови направления, ново поколение художници с нови творчески търсения.
Стремежът на Художествена галерия „Станислав Доспевски” е обогатяването и популяризирането на колекция „Портрет”.