КОЛЕКЦИЯ "ГЕОРГИ ГЕРАСИМОВ"

Георги Герасимов е един от класиците в Новото и Най-ново българско изкуство с разнопосочни творчески търсения в областта на различните графични техники /суха игла, дърворез, офорт, акватинта, верниму, мецотинто, линогравюра/, рисунката, живописта и богато тематично и стилово многообразие, подчинено на силно изразена образна чувствителност към проблемите, присъщи на всяко време и епоха.
Видният български художник е роден на 5 февруари 1905 г. в гр. Пазарджик. Завършва гимназия в родния си град, след което от 1926 до 1931г. изучава живопис при проф. Никола Маринов и графика при проф Васил Захариев в Държавната художествена академия. Специализира графика в академията за приложно изкуство в Прага при проф. Шимон и Швабински. Дипломира се с отличен успех през 1938 г. Работи като преподавател, чертожник и художник в София и Пазарджик. Първата си самостоятелна изложба, урежда в гр. Пазарджик през 1966 г. От 1930 г. участва във всички Общи художествени изложби в страната и представителни изложби на българското изобразително изкуство в чужбина. Носител на Орден "Кирил и Методий" и Почетен гражданин на гр. Пазарджик. Умира на 15 април 1977 г. в гр. Пазарджик.
Георги Герасимов дарява на родния си град Пазарджик цялото си имущество, включващо голяма къща с ателие, магазин на бул. "България" в гр. Пазарджик и малък апартамент в гр. София, над 6000 художествени творби и албуми, повече от 840 лични, битови вещи и пособия за рисуване, своята нумизматична сбирка, спестовните си влогове и 1974 книги и списания както личният си и фамилен архив при условие, че Градския народен съвет – Пазарджик организира в къщата и ателието му постоянна изложба и музей с негови творби.
Днес музейната експозиция в къща-музей “Георги Герасимов” филиал на Художествена галерия “Станислав Доспевски” град Пазарджик, проследява творческия и житейски път на художника представяйки художествени произведения, документи и възстановеното му ателие.