Колекция “Април 1876”

"Април 1876" е колекция, в която отличаваща е вариативността на живописните, графичните и скулптурните творби, от които е изградена. Темата е свързана с борбата на българския народ за национално освобождение от 5-вековното османско господство. Галерията притежава най-многобройната колекция от творби на съвременни български художници, отразили в своите произведения Априлското въстание, в следствие на проведените през 1976 г. и 1986 г. Общи художествени изложби „Април`76”. Впечатлява оригиналният подход при отделните автори, монументалността на форматите и различните художествени интерпретации на това знаково събитие от българската история.