ИЗЛОЖБА „ГЕОРГИ ГЕРАСИМОВ – НЕПОЗНАТИЯТ ГРАФИК”По покана на Българския културен институт в Прага и с финансовата подкрепа по програма „Мобилност” на Национален фонд „Култура”, Художествена галерия „Станислав Доспевски” – Пазарджик представя художника Георги Герасимов с изложба от 97 творби (графика и рисунка). Голяма част от тях са създадени през 1937/1938 г. когато Георги Герасимов е учил графика в Академията за приложно изкуство в Прага при професорите Шимон и Швабински. За таланта му говори фактът, че за 10 месеца завършва с отличие 4 годишния курс на обучение и освен дипломата получава награда, която до този момент не е давана на чужденец.
Трудно е да се обхване в широта творчеството на Георги Герасимов в рамките на една изложба. Продукцията на художника е обширна. Само на родния си град той е завещал над 6000 художествени произведения - стотици етюди, гравюри, рисунки, портрети, пейзажи, композиции, автопортрети и проекти. Това огромно творчество е създадено при изключителна работоспособност, упоритост, постоянство и неизчерпаема енергия, в по-голямата си част през времето когато е работил като учител в няколко софийски училища. Запазените дневници с негови мисли издават една личност с широка ерудиция и неугасващ интерес кум изобразителното изкуство и литературата в световен мащаб. Няма кътче от света около него, до което да не се е докоснал. Всяко нещо, което му е правило впечатление е намерило израз върху белия лист.
Най-интимния творчески акт за художника е рисунката. Въоръжен само с молив, сангин или размит туш, с креда, акварел, въглен или сепия, без значение на изразното средство, Георги Герасимов рисува. Вълнуват го хората. Очите му зорко наблюдават натурата. Изучава я със сърце и душа. Стъпил здраво на реалистична традиция в изкуството върху листа оживяват композиции от ежедневието: биволари край река Марица, селянки и селяни, работещи на полето под жаркото слънце, овчарчета с омалели дрехи – боси или обути в скъсани цървули, работници в мината или завода.
Интересни са рисунките на животни. Биволите – тези големи, тромави великани често привличат вниманието му: ту пасящи, ту въргалящи се в калта край Марица и се превръщат в емблематични за неговото творчество. Рисунките му са изпълнени с пулса на едно българско сърце, което търси да се слее с всичко родно по дух и колорит, да се приобщи към всичко хармонично, красиво и вълнуващо.
В своите портрети – независимо дали са моливни рисунки или гравюри – Герасимов съсредоточава вниманието си главно върху главата и ръцете. Той им придава голямо значение, но с много тънък усет за мярка, дотолкова, че да не отслабят значимостта на лицето, а да подчертаят духовността в образа. Още съвсем в началото на творческия си път Герасимов се утвърждава като тънък психолог, познавач на хората.
Впечатление правят автопортретите на Георги Герасимов. Художникът често се изобразява със скицник или в ателието пред графичната преса. Той се представя в най-различни психологически състояния и настроения. Но зад привидно спокойното изражение бушува ураган от мисли и страсти готови да отприщят въображението и да принесат твореца в свят, изпълнен с енергия и плам.
Така се раждат фигуралните композиции на историческа тематика. В изложбата може да се види един от шедьоврите на българската графика „Пиета”, награден през 1936 г. от Министерство на просветата. Гравюрата отразява ехото на Септемврийското въстание от 1923 г.
Герасимов владее до съвършенство печатната графика. Изпод ръката му се раждат монотипии, гравюри, литографии, но любимата му техника е сухата игла. Тази техника най-силно изразява творческия темперамент на художника и се подчинява на неговия вкус към рисунъка. Художникът е един от видните представители на дървореза в България. Личният почерк у него се постига чрез нюансиране моделирането на обемите, на плътта и материята и благодарение на неговия динамичен, смел и прецизен удар на графичния инструмент се раждат композициите „Пладне” (1944) и „След паша” (1944).
Като портрети са третирани и голите тела. Психологизмът занимава Герасимов когато той търси да долови душевни състояния при изобразяване на женските модели. В тях има интересни съотношения на петна и въздушна атмосфера.
В изложбата могат да бъдат видени и интериори главно рисувани в безсънните нощи като въздишка след тежкия труд през деня. Често в тези дихания Герасимов рисува част от бащиния дом (така добре познат), ателието или студентската стая.
Внимателният поглед върху творчеството на Георги Герасимов разкрива пред нас една изключителна личност, необикновено талантлив и работлив художник, единодушно признат за един от най – добрите графици на България. Като един от майсторите на българската класика в рисунъка и в трудното изкуство на гравюрата той достига върхове на прецизна виртуозност. Неговите новаторски търсения и находчивост в ред лични методи, често граничещи с изобретателност, подчертават индивидуалния почерк на този вдъхновен творец.

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА
уредник в ХГ „Станислав Доспевски”
Публикувано на 17 May 2019 от Художествена галерия „Станислав Доспевски”
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews