ЧЕТИРИМА АВСТРИЙСКИ ХУДОЖНИЦИ ПОКАЗВАТ ПРОВОКАТИВНО СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО В ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „СТАНИСЛАВ ДОСПЕВСКИ” ПАЗАРДЖИК

Художествена галерия „Станислав Доспевски” Пазарджик представяХудожествена галерия „Станислав Доспевски” Пазарджик, представя адаптиран за залите на галерията проект „Абсурд – но не точно“ на четирима художници от Австрия. Хайде Ауфгевект, Йозеф Данер, Хюсеин Ишик и Георг Лебцелтер.

Художниците ще запознаят публиката с идеите си по време на откриването в залите на ХГ „Станислав Доспевски” на 7 юни (четвъртък) 2018 г. от 18.00часа.

В изложбата "Абсурд - но не точно" те третират историите и митовете на настоящето и техния социален и медиен контекст. Оспорват и анализират тези естетически стандарти, както подсказва заглавието с провокативната си алогичност. По един подчертано отличителен начин художниците използват разнообразни техники - от традиционна рисунка и живопис до цифров печат, видео анимация и намеса в пространството. Макар и концептуално обединени, произведенията се обособяват в две тематични ядра: „Абсолютно риалити шоу“ и „На живо от ковчега ми“.За изложбата си "Абсолютно риалити шоу" артистите Хайде Ауфгевект, Йозеф Данер и Георг Лебцелтер създават ансамбъл от голямоформатни цифрови отпечатъци, включително въхру витрините на първия етаж, като по този начин свързват галерията с общественото пространство извън нея. Тримата са основни артисти от отворения кръг ARGE EINWANDAUFBRUCH, в който художниците възприемат сътрудничеството си като работа в развитие, разширяема и адаптируема по отношение на съдържание и пространство. Изкуството, и преди вкичко графиката, се използва като лаборатория за знаци и поетични акценти. Темите в произведенията им се пораждат от размишления върху "Сънят на разума", проявен в нашата глобализирана медийна култура, и чудовищата, които той ражда.Инсталацията на Хюсеин Ишик "На живо от ковчега ми" се състои от голямоформатни рисунки и около 10 000 копия, някои от които цветни, лежащи на пода като безжизнени есенни листа. Тематично инсталацията третира съвременното хаотично състояние на света от гледната точка на плъх, живеещ в ковчег и предаващ "на живо" картината, която обхващат очите му.

Творбата на Хюсеин Ишик засяга представата на Запада за Ориента - романтичното, екзотично изобразяване на ориенталския свят като един красив, безгрижен свят на изток и бруталната военна действителност в съвременния Ориент. По този начин клишето на западните изображения става видимо, приписваните характеристики и приетите истини се разобличават и очевидните неизбежности трябва да бъдат поставени под съмнение.

От 7 юни ще може да се види проект „Абсурд – но не точно“ в Художествена галерия „Станислав Доспевски“, която партнира на пловдивската галерия. За осъществяване на проекта помогна Община Пазарджик. Събитието е част от програмата на Фестивал на изкуствата „Арт идея – арт алея” Пазарджик` 2018.

В Пазарджик изложбата ще остане до 7 юли 2018 г.Целият проект се реализира с финансовата помощ на:

KULTUR NIEDERÖSTERREICH,

BUNDESKANZLERAMT ÖSTERREICH

АВСТРИЙСКО ПОСОЛСТВО В СОФИЯ
Публикувано на 04 Jun 2018 от Художествена галерия „Станислав Доспевски”
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews