ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „СТАНИСЛАВ ДОСПЕВСКИ” ПАЗАРДЖИКПрез 2017 г. за втори път с финансовата подкрепа на Община Пазарджик и под патронажа на кмета г-н Тодор Попов, ХГ „Станислав Доспевски” организира Национална графична изложба „Георги Герасимов”. Седемчленно жури назначено от кмета допусна до участие в изложбата 52 автори от цялата страна с 94 творби и определи наградените творби. Към изложбата е изготвен двуезичен каталог представящ всички творци, който ще бъде представен на откриването.
Официалното откриване на изложбата и връчването на наградите ще се състои на 28 септември /четвъртък/ 2017 г. от 17,30 часа в зали на ХГ „Станислав Доспевски” Пазарджик.
Националната графична изложба „Георги Герасимов“ е ново явление в българския художествен живот – през тази година се провежда нейното второ издание. Като мащаб и концепция още от самото си начало този специализиран форум се налага сред професионалната общност като внушително и респектиращо събитие: с широкия спектър на авторски присъствия с разнопосочни творчески търсения; с вниманието и интереса, които се създават около изложбата и художниците; с доброто съчетаване на изложбен и състезателен (конкурсен) принцип; с деликатното, но последователно налагане на фигурата на прекрасния пазарджишкия график Георги Герасимов като патрон на събитието; с добрата организация, за която може да поздравим Община Пазарджик и екипа на Художествена галерия „Станислав Доспевски“
Като специализиран формат за печатна графика Националната графична изложба „Георги Герасимов“ има амбицията да бъде представителна експозиция за творци от различни поколения, работещи в различни концептуални, жанрови, технологични и тематични перспективи на съвременното графично изкуство в България. Основен фокус са младите автори, като от значение е не толкова самият възрастов принцип, колкото онази характерна безкрайна отвореност на сетивата към новото и различното в изкуството, която приобщава търсещия човек към света. Затова не е без значение, че голямата част от участниците в събитието се познават (и уважават) взаимно, и то не от тесните коридори на професионалното профилиране, а водени от интереса към пътя на другия, към творческите въпроси и проблеми, които го вълнуват и задвижват. Този подход генерира нови смисли и идеи, които позволяват да се следва естествената динамика на процесите и логичното осъвременяване на визуалния образ в един подчертано класичен, в известна степен консервативен вид изкуство.
Прецизно е настроена и оптиката при структурирането на наградите: основополагащ мотив е идеята за професионална общност като територия на авторска равнопоставеност, уникалност и етика. Конкурсът не просто „дава много награди“, но и тези награди са добре подредени: тримата лауреати са принципно изравнени (три равностойни награди), като наред с това се присъждат и Награда за млад автор и Награда на Съюза на българските художници. Петима художници получават почетни дипломи за участието си. Освен това организаторите с основание настояват и имената на номинираните автори да бъдат добре оповестявани, като работите им получат необходимото внимание и специализиран отзвук.
Графиката у нас се нуждае от още едно подобно пространство – не само за да бъдат подпомогнати авторите в своята трудоемка като технологичен процес и като рентабилност работа, но и тъкмо заради възможностите за създаване на отгласна среда, в които се появяват, живеят и въздействат произведенията на графичното изкуство.
Показателно за мащаба на събитието е богатството на изложбата като посоки на развитие и изразни възможности на графичната медия. Разнообразието е дотолкова уплътнено, че е безпредметно да се открояват еднозначни тенденции: тук присъстват класическите печатни техники като висок и дълбок печат, смесена техника; редом присъстват цветни, монохромни и черно-бели графични листове; управляваните от творческия концепт (например чрез озаглавяването или чрез авторефлексия на следата) работи се срещат с експресивни, заключени в своята изразна система произведения, интегриране на фотографски образ в графичното пространство и т.н. В своята широта форумът обединява експериментални произведения с работи, които се стремят към директно заговаряне и провокиране на зрителя чрез класически художествени модели. В тази непринудена и непредубедена комуникация са изоставени редица противопоставяния и инерции в мисленето за визуалния образ. Например вече е неоснователно да се говори за еклектиката на новото време, няма ги споровете за поддаването на изкушенията на пазара срещу гордата творческа безкомпромисност, за фигуративното срещу абстрактното. И тази промяна вече може да се открои като тенденция. На мястото на някогашното класифициране и противопоставяне се налага не просто многообразието от техники и изразни средства, но и идеите за съчетаване и кореспондиране на възможностите на графичната медия в професионален аспект. Графичното изкуство – пространство на особено плътна игра с послания и смисли.
И така, наред с финалното пожелание за успех на форума може да се изведе едно общо впечатление: Това, което организаторите скромно наричат Изложба, представлява на практика едно ново Национално биенале на графиката.

Август 2017
Проф. Галина Лардева
Публикувано на 25 Sep 2017 от Художествена галерия „Станислав Доспевски”
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews