„Впечатления от Куба”Юбилейна изложба на арх. Николай Попов (1914 - 1973)

Замисълът и реализацията са твърде различни от основната особеност на творчеството му. Напълно естествено е то да бъде силно повлияно от естетическите и композиционни принципи на архитектурата. От това следва, че неговите снимки са винаги прецизно обмислени, стройни и уравновесени като композиция, лачконични като израз, облечени във форма, която разкрива същността. Уверен в себе си, Попов кадрира сним...ката още в рамките на визьора, като очиства кадъра от излишното, за да постигне най-трудното от всички съвършенства – простотата. Това прави неговите творби завършени, преди да бъдат окончателно изкопирани. Затова в тях мъчно можем да махнем или прибавим нещо, за да стане творбата „по-хубава”.
Ахр. Николай Попов

Голямото изкуство може да се обхване и оцени само от известна дистанция на времето.
Ахр. Николай Попов е един от първомайсторите на българската художествена фотография, ярък и самобитен талант, един от класиците на българското фотоизкуство. През 1951 г. е един от първите, удостоени със званието „фотограф художник”, а през 1961 г. за показано високо майсторство е съвършена техника е удостоен със званието EFIAP – екселенц на Международната федерация за фотоизкуство. В продължение на две десетилетия той се изяви като фотограф художник с голям обща и изобразителна култура, ярка творческа индивидуалност, с личен почерк и стил, тънкък естетически усет, психологическа задълбоченост, поетична чувствителност, способност за идейни и художествени обобщения. Творчеството му, един неповторим образен свят, е ценно не само като художествено наследство от един отминал етап в развитието на българската фотография, но и защото в него откриваме творби с трайна, непреходна стойност, като реализация на принципи, възгледи и идеи, които предстои да доразвием и обогатим. Основавайки се на принципите на един „одухотворен” реализъм, арх. Попов пресъздава действителността чрез естетическа филтрация, която не идеализира и не разкрасява нещата, а запазва първичната им хубост, придава съкровената им същност, но очистени от делничната им повехналост, от случайното, несъщственото, нетипичното, баналното. Той ни показва неща, които всеки гледа, но не всеки вижда!
Публикувано на 14 Nov 2014 от Художествена галерия „Станислав Доспевски”
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews